Radio GONG 93,5 MHz - Jagodina - Sluaj svoje srce
Radio GONG 93,5 MHz - Jagodina - Sluaj svoje srceRadio GONG 93,5 MHz - Jagodina - Sluaj svoje srceRadio GONG 93,5 MHz - Jagodina - Sluaj svoje srce
Meni - navigacija :::  
  POČETNA
  O NAMA
  MARKETING
  SPONZORI
  PROGRAM
  PRODUKCIJA
  MALI OGLASI
  AKTUELNO
  DOWNLOAD
  GALERIJA
  MAPA SAJTA
  TIM RADIJA
  KONTAKT

Slušajte nas uživo :::  
Slušajte uživo radio GONG  
Slušajte uživo radio GONGSlušajte uživo radio GONG Slušajte uživo radio GONG

   Top 10 :::  
1.RIBLJA ?ORBA – DA TEB...
2.ŽELJKO JOKSIMOVI? – ...
3.ZANA – LETO
4.PARNI VALJAK – PROLAZ...
5.THE FRAJLE – MA, DAJ ...
6.?OR?E BALAŠEVI? – UN...
7.?URA I MORNARI – PRGA...
8.GIBONNI – ONAKO, OD O...
9.NEVERNE BEBE – OBALA ...
10.SERGEJ ?ETKOVI? – SAM...

Pregled top liste


 
   Radio GONG 93,5 MHz :::  

Na Javnom konkursu koji je raspisao Savet Republièke radio-difuzne agencije (RRA) za izdavanje dozvola za emitovanje televzijskog i radio programa na podruèje željene zone servisa – lokalno podruèje radiodifuzne oblasti 5: Lr116 Jagodina 93,6, a na osnovu èlana 49 i 50 Zakona o radiodifuziji (“Službeni glasnik” broj 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-dr. zakon, 62/06 i 85/06), èlana 76 Zakona o telekomunikacijama (“Službeni glasnik” broj 44/03), Plana raspodele radiofrekvencija (“Službeni glasnik” broj 6/06) i èlana 5 Statuta Republièke radiodifuzne agencije (RRA), za emitovanje programa, za FM radio stanicu – Radio GONG Jagodina, kao podnosilac prijave, podneo je dokaze o ispunjenosti tehnièkih uslova, organizacionih uslova, opštih i pravnih, finansijskih, dokaz o ispunjenosti programskih uslova i dobio dozvole za emitovanje programa.    

Radio GONG, kao emiter u oblasti svoje programske koncepcije, prilikom emitovanja programa poštuje sve standarde u odnosu na sadržaj programa, poštuje preporuku radio stanicama (emiterima) o uzdržavanju od emitovanja odreðenih nekategorizovanih programa.

Radio GONG emituje RDS poruke sa sadržajima koji ne krše zakonske i etièke norme ponašanja u javnom prostoru; poruke se emituju putem trèeæih slova (kajronom) kao dodatni sadržaj programa. 

 

Radio GONG ima sporazume i protokole o saradnji:

-  Grad Jagodina
-  Kulturni centar
-  Zavièajni muzej
-  Muzej naivne umetnosti
-  Narodni univerzitet
-  Narodna biblioteka
-  Festival Dani komedije
-  Književni klub “Ðura Jakšiæ”
-  Pedagoški fakultet Jagodina
-  Gradsko pozorište Jagodina
-  Deèje pozorište
-  Crveni krst Jagodina
-  Saborni hram Svetih apostola Petra i Pavla
-  Saborni hram Svetih arhanðela Mihaila i Gavrila
-  Deèji vrtiæ ”Pionir”
-  Prijatelji dece Jagodine
-  Gimnazija “Svetozar Markoviæ”
-  ETŠ “Slavka Ðurðeviæ”
-  Škola za decu ošteæenog sluha i govora “11. maj”
-  Osnovne škole Jagodina
-  Udruženje penzionera
-  Nacionalna služba za zapošljavanje
-  KUD “Kablovi”
-  Rotari klub Jagodina
-  Izviðaèki odred “Boško Ðurièiæ”
-  JP EPS “Elektrosrbija”
-  Sportski savez “Jassa”
 
Takoðe smo ponosni na veliki broj: pohvala, zahvalnica, priznanja, gramata, spomenica i dr. :



-  Spomenica – 100 godina Sabornog hrama
-  Zahvalnica 110 godina Sabornog hrama u Jagodini
-  Arhijerejska gramata priznanja
-  Književni klub “Ðura Jakšiæ”
-  Gramata za služenje profesiji Rotari klub Jagodina
-  Plesni klub “La luna”
-  Zdravstveni centar Jagodina – struèni sastanak ORL
-  Ðurðevdanski susreti
-  Sikiju u èast
-  Èetvrti memorijalni kup “Potpukovnik  Goran Ostojiæ”
-  Šesti memorijalni kup “Potpukovnik  Goran Ostojiæ”
-  Zahvalnica Crveni krst Jagodina

Pravoslavlje :::  
U kalendaru Srpske pravoslavne crkve, danas je praznik:

Ikona Presvete Bogorodice Trojeruèice

   

Èestitamo svima koji svetkuju!

Emisija: VERA I ŽIVOT

Pravoslavlje - Jagodinske crkve
Jagodinske crkve opširnije

Vremenska prognoza :::  



Vremenska prognoza


Kursna lista :::  

Prijavi se :::  
Unesite e-mail adresu:
Informacije sa našeg sajta dobićete, na Vašu e-mail adresu, najviše jednom nedeljno.
POÈETNA | O NAMA | MARKETING | SPONZORI | PROGRAM | PRODUKCIJA
MALI OGLASI | AKTUELNO | DOWNLOAD | GALERIJA | MAPA SAJTA | TIM RADIJA | KONTAKT
All rights reserved © 2009 SmileSoft • Radio GONG • Jagodina
Radio GONG - Jagodina 93,5 Mhz Radio GONG - Jagodina 93,5 Mhz Cenovnik marketing usluga radija GONG Sponzori radija GONGProgramska šema radija GONG Produkcija Besplatni mali oglasi Aktuelno Slike prostorija radija GONG, zaposlenih... Mapa sajta Tim radija GONG e-mail:radio_gong@yahoo.com :: Tel:035/24-24-54