Radio GONG 93,5 MHz - Jagodina - Sluaj svoje srce
Radio GONG 93,5 MHz - Jagodina - Sluaj svoje srceRadio GONG 93,5 MHz - Jagodina - Sluaj svoje srceRadio GONG 93,5 MHz - Jagodina - Sluaj svoje srce
Meni - navigacija :::  
  POČETNA
  O NAMA
  MARKETING
  SPONZORI
  PROGRAM
  PRODUKCIJA
  MALI OGLASI
  AKTUELNO
  DOWNLOAD
  GALERIJA
  MAPA SAJTA
  TIM RADIJA
  KONTAKT

Slušajte nas uživo :::  
Slušajte uživo radio GONG  
Slušajte uživo radio GONGSlušajte uživo radio GONG Slušajte uživo radio GONG

   Top 10 :::  
1.RIBLJA ?ORBA – DA TEB...
2.ŽELJKO JOKSIMOVI? – ...
3.ZANA – LETO
4.PARNI VALJAK – PROLAZ...
5.THE FRAJLE – MA, DAJ ...
6.?OR?E BALAŠEVI? – UN...
7.?URA I MORNARI – PRGA...
8.GIBONNI – ONAKO, OD O...
9.NEVERNE BEBE – OBALA ...
10.SERGEJ ?ETKOVI? – SAM...

Pregled top liste


 
   O nama :::  

 
GONG radio je osnovan  27. aprila 1996. godine i od tada uspešno postoji u Jagodini.  Kroz godine velike društvene krize, nesigurne ekonomske perspektive, politièke nestabilnosti i ratnog okruženja, svrstao se meðu 4 radio stanice koje su, nakon dugo godina na prvom i jedinom legalnom konkursu za dodelu frekvencija za lokalne emitere, 2007. godine, obezbedile dozvolu za emitovanje radio programa na podruèju grada Jagodina.

Frekvencija: 93.6 MHz

 

Muzika

                     
Dobra muzika je kljuè uspeha radija, kaže definicija. Ljudi najviše slušaju radio zbog muzike. Mešavina razlièitih žanrova, stilova i ritmova pokazala se kao dobar recept pri pakovanju muzike. Trudimo se da kvalitetna muzika, tzv. evergrin u razlièitim vrstama muzike, èini dobar deo naše muzièke matrice. 

detaljnije

 


 

Govor na našem radiju


Pored muzike, osnovno izražajno sredstvo radija je: govor. Spikeri-voditelji na našem radiju prièaju, ne interpretiraju sadržaj i stvaraju ga u trenutku. Oni su dobri domaæini našim slušaocima, koji im veruju.

Uz pomoæ govora ostvarujemo komunikacionu misiju prema slušaocima. Poštujemo jezièke norme i stalno održavamo ravnotežu izmeðu formalnog i svakodnevnog-neformalnog govora.

Prepoznavanje ciljnih grupa

Zaista smo se više puta upitali: ko, kada (noæ, doruèak, na poslu, preko dana, uveèe, vikendom) i kako sluša našu radio stanicu? Vrlo nam je bitno da je naèin na koji se obraæamo našoj ciljnoj grupi ispravan.     

Ono što je nama primarno je da slušaoci budu zadovoljni programom našeg radija, a da pritom uvek puštamo dobru muziku, korisne informacije i zanimljive emisije.
 
Trudimo se da održimo slušalaèku pažnju razlièitih generacija, no, preciznije, našu ciljnu grupu èine pretežno slušaoci – od 30 do 60 godina. Mislimo da je ova ciljna grupa najbrojnija u udarno radijsko vreme, ujutru i preko dana, a u veèernjem i noænom programu se snižava starosna granica.

Programski koncept je informativno-servisno-muzièki, sa modernim programom, urbanim pristupom, uz poštovanje tradicionalistièkih formi.

Naša radio stanica je apolitièna. Mesto u programu uvek su imali svi koji su važni za ovaj grad – predstavnici gradske uprave, komunalnih organizacija, ustanova kulture, crkvene opštine, sportskih klubova,  pojedinci. Jednom reèju, u svakom trenutku znamo kome se obraæamo. Imamo dovoljan broj slušalaca, i to opravdava postojanje našeg radija – ekonomsko, društveno.
    
Prilikom pravljenja programa – radijsku identifikaciju, uz odreðenje talasne dužine: 93.6 -  planski ponavljamo, grafièki logo istaknut je na memorandumu, našim vizit kartama i reklamnom materijalu.

Sve je stvar ukusa, a mi se trudimo da zadovoljimo razlièite. 

Web prezentacija htpp://www.radiogong.co.rs 

Slušajte nas 24 èasa uživo.


 

 


 

 


 

   


 


 


  


Pravoslavlje :::  
U kalendaru Srpske pravoslavne crkve, danas je praznik:

Ikona Presvete Bogorodice Trojeruèice

   

Èestitamo svima koji svetkuju!

Emisija: VERA I ŽIVOT

Pravoslavlje - Jagodinske crkve
Jagodinske crkve opširnije

Vremenska prognoza :::  Vremenska prognoza


Kursna lista :::  

Prijavi se :::  
Unesite e-mail adresu:
Informacije sa našeg sajta dobićete, na Vašu e-mail adresu, najviše jednom nedeljno.
POÈETNA | O NAMA | MARKETING | SPONZORI | PROGRAM | PRODUKCIJA
MALI OGLASI | AKTUELNO | DOWNLOAD | GALERIJA | MAPA SAJTA | TIM RADIJA | KONTAKT
All rights reserved © 2009 SmileSoft • Radio GONG • Jagodina
Radio GONG - Jagodina 93,5 Mhz Radio GONG - Jagodina 93,5 Mhz Cenovnik marketing usluga radija GONG Sponzori radija GONGProgramska šema radija GONG Produkcija Besplatni mali oglasi Aktuelno Slike prostorija radija GONG, zaposlenih... Mapa sajta Tim radija GONG e-mail:radio_gong@yahoo.com :: Tel:035/24-24-54